Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus

Menüü
Saaremaa vald

Taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem

Detailplaneeringu algatamine 2024

Taotleja andmed
Eesnimi Perekonnanimi / Asutuse nimi
Taotluse sisu 
Taotleja andmed 


Detailplaneeringu algatamine 
Palun algatada detailplaneering ja väljastada detailplaneeringu lähteseisukohad järgmisele(tele) maaüksusele(tele):


Peale objektide kinnitamist kaardil veendu, et loodud pilt oleks õigesti genereeritud (kõik objektid on õiges kohas ja mahuvad pildile).
Vajadusel ava kaart ja kinnita muudatused uuesti.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUSELE LISATAKSE kavandatavat tegevust kirjeldav eskiislahendus vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse 9. mai 2018 määrusega nr 2-2/14 kehtestatud „Detailplaneeringu algatamise taotluse vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“ paragrahvile 4.
Kui detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt soovitakse planeeringu koostamise rahastamist kohaliku omavalitsuse kulul, menetleb kohalik omavalitsus taotlust edasi juhul, kui taotletava planeeringu koostamine on kohaliku omavalitsuse eelarves ette nähtud.